Bolu'nun Çiçekleri

Bolu'nun çiçekleri güzellikleri ile olduğu kadar anlattıklarıyla da değerlidir. İnsana has bir özelliktir konuşarak meramını dile getirmek. Başka diğer canlılar içinde hayvanların bu özelliğe sahip olması ancak onların da bunu içgüdülerine bağlı olarak çıkarttıkları sesler veya hareketlerle yapıyor olabildiğini biliyoruz. Pekiyi bir kent insanla nasıl iletişime geçer?

Bolu Çiçek Bu noktada kent nasıl tanımlanıyor onu görmek lazım, sürekli toplumsal gelişme içinde bulunan ve toplumun yerleşme, barınma, çalışma, eğlenme ve dinleme gibi gereksinimlerini karşılayan köy yaşamından farklı olarak tarım ile uğraşmanın daha az olduğu yerdir. Farklı türdeki geçim kaynakları ile insanların yaşamlarını devam ettirdiği yaşam alanı kent tanımlaması için kullanılan sözcükler bütünüdür. Bu tanımdan hareketle kentlerin de kendilerini ifade ederken tıpkı diğer canlılar mesela çiçek'ler gibi bir yolu tercih ettiğini düşünebiliriz. Doğadaki bir diğer canlı türü olan bitkilerin de kendileri iletişimde bulunmasalar da yüklendikleri anlamlar sebebiyle iletişim için bizzat kullanılan araçlar olduğunu söylememiz çok da yanlış bir çıkarım olmaz.

Kentler de bu anlamda genel olarak aynı dili kullanarak tıpkı çiçekler gibi iletişimde bulunmaktan ziyade içinde yaşayan insanların ruh hallerini dile getirir. Bunun için eski zaman kentlerini incelemek daha akla yatkın olacaktır zira günümüz dünyasında hemen her yerde planlı bir kentleşmeden söz edilemeyeceği için yapıların da birliktelik ve aynı ruhu yansıtabilmesi gibi bir durumdan söz edememekteyiz. Planlı bir kentleşme olsa bile çağdaş yapıların eski yapılardan farklı olarak düz ve mimari tasarımdan yoksun bir şekilde inşa edilmeleri bunun ayrı bir nedenidir. Ülkemiz köklü bir geçmişe sahip aynı zamanda da bunun izlerini pek çok farklı yerleşim yerinde görebilmekteyiz.

Bolu içinde de geçmişe ait izler bulunmaktadır. Eskiden gelen bu mirasın uzantısı olan yapılar, kentin nasıl evrelerden geçerek bugüne ulaştığı konusunda yolumuza tuttuğu ışıkla bizi aydınlatmaktadır. Kentlerin kendini ifade edebilme yetisi var dedik ama bu yetiyi başka bir obje mesela çiçek ile karşılaştırdığımızda etki gücünün ne kadar yüksek olduğu üzerinde düşünmek gereklidir.