Bolu'ya Çiçek Gönder

Bolu'ya çiçek göndermek isteyip de bunun için çekinenlerden misiniz? Rahat olun ve aklınızdaki ne ise hiç beklemeden yapın. İnsanoğlunun yapısında her zaman farklı unsurlar bulunmaktadır. Bu farklılık kişilerin aynı olayları farklı algılamasına olduğu kadar tepkilerinin de farklı olmasına sebep olur. Dünya üzerinde her kültür ve ülkedeki insanları dahil edip bir yargıya varılacak olursa aslında her insan farklıdır. İnsanlar arasındaki fiziksel, zihinsel ve duygusal anlamdaki farklılıklar normal koşullar altında yapılan tahminlerden çok daha fazladır.

Bolu Çiçek Gönder Doğuştan gelen farklılıkların yanında kişinin yetişme ve eğitim süreçlerinde karşılaşılan durumlar ve yaşanan deneyimlerin de çok farklı olmasından ileri gelen durumlara bağlı olarak farklılaşma artarak devam eder. İlk örnek olarak öğrencileri ele alalım. Öğrencilerin gelişim özellikleri, zeka düzeyleri ve alanları, bilme biçimleri, öğrenme biçimleri, güdülenmişlik düzeyleri ve ben kavramı gibi kişilik özellikleri başta olmak üzere pek çok özelliği öğrenmelerini etkiler. Dolayısıyla öğretmenin bu özellikleri tanıması, etkili bir öğretim ortamı hazırlamasına yardımcı olacaktır.Bu temel farklılıklar insanların yaşamlarında da etkisini göstermektedir. Geçmişten getirdiği ve birikerek artan bu farklılık dünyanın farklı renklere bürünmesini sağlaması kadar ortaya çıkan davranışlarda da ortaya çıkar. Unutulmamalı ki insanları değerli kılan çoğu kez farklı özellikleridir. İnsanlar değişik, ilginç ve özgün yönleriyle fark edilir, tanınır ve hatırlanırlar. Çiçek gönder'mek gibi aslında altında çok fazla bir neden aranmayacak bir eylem bile kişilerdeki farklılıklar sebebiyle farklı sonuçlara sebep olur. Her insan söylemek istediklerini rahatça dile getirecek kadar rahat olmayabilir. Bu çekingenlik kişilerin yakınında buluna insanların dışında bir çevrede takındıkları tavırlarda daha net görülmektedir.

Söylemek istediği şeylerin çokluğunu çiçek göndererek yapmak bile çekinden olarak tanımlanan insanlar için kolay olmayabilir. Bütün yukarıda sayılanlara bağlı olarak karşımıza çiçek göndermek gibi basit bir davranış şeklinde kişilerin yakın bulduğu insanlar tarafından cesaretlendirilmesi, doğru tercihi yapması ve doğru notu yazması da dahil zorunlu bir durum olmaktadır.