Bolu'da Bir Çiçekçi

Bolu'da bir çiçekçi eski zaman mesleklerinden birini icra ediyor. Eski zaman mesleği ve çiçekçilik kavramlarını bir arada nasıl düşünüyorsunuz diyecek olursanız öncelikle meslekten sonra da eski ve yeni kavramlarını işin içine katarak inceleyelim. Meslek aslen bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş işe denir. Bir de kimsenin geçimini sağlamak için sürekli yaptığı; bilgi, eğitim veya yaratıcı güç gerektiren etkinlik şeklinde tanımı yapılabilir. Zaman geçtikçe her alanda olduğu gibi yapılan işlerde de çeşitlenmeler olmuştur. Zamanla, şartlar değiştikçe kabul gören, önemsenen her şeyde olduğu gibi kaçınılmaz olarak meslekler de değişmiştir.

Bolu Çiçekçi Bir mesleği önemli ya da önemsiz sınıfına sokmak için nelere dikkat etmek gerekir? Kullanılan araç ve gereçler bu anlamda belirleyici olan ilk faktördür zira bu araç ve gereçler bir meslekten diğerine değişmektedir. Sonrasında bir mesleğin yeni mi eski mi olduğunun önemli unsurlarından biri vardır sırada mesleğin ne derece yaygın olduğu. Eski meslekler nüfusa da bağlı olarak daha az yaygın iken, şimdi aynı mesleği yapan birçok insan bulunmaktadır. Bir mesleğin fazlaca yapılması o meslek grubunun kazancını da doğal olarak etkilemektedir. Eski mesleklerin ustaları kendi kol gücü ile ürünler ortaya çıkarırlardı. Bu da az üretim demekti. Dolaysıyla daha az kazanç demekti. Şimdi ise makineleşme ve teknoloji sayesinde kısa zamanda çok ürün üretiliyor. Bu da daha fazla kazanç demektir. Bunlara ek olarak eski meslekler yapıldıkları zamana ait özellikler taşır. Şimdiki zamanın gerisinde kalmıştır ve maalesef güncel sınıfında değildir.

Günümüzün meslekleri ise bu zamanın ihtiyaçlarından doğmuştur, yanisi günceldir. Eski meslekler ile bugünkü meslekler arasındaki farklılıklardan biri de teknolojidir. Her ne kadar eski meslekler içinde bulundukları zamanın teknolojik özelliklerini yansıtsa da bu durum şu anda icra edilmekte olanlara kıyaslandığında teknolojinin çok gerisinde kaldığı için farklılık oluşturur. Son başlık ise çiçekçilerin asla eskimeyen bir mesleği icra ettiğinin kanıtıdır adeta. İhtiyaç bazında düşünülecek olursak her meslek ihtiyaçtan doğmuştur. Eski zamanlar ile şimdiki zamanların ihtiyaçları aynı değildir. Bu da eski meslekler ile şimdiki meslekler arasındaki farklılıklardan biridir. Bu noktada insanların çiçeklere geçmişte olduğu kadar günümüzde de ihtiyaçlı olmasından ileri gelen sebeple çiçekçilik ölmeyecek ve asla meslek sınıfına dahil olmaktadır.